Mramoterm ploču za 400 kn prodajem.

~ 54 € 400 kn

Pećicu na petrolej, japansku, povoljno prodajem.