TA peć, 5 kW, malo rabljenu, za 600 kn prodajem.

Pećicu na petrolej, japansku, povoljno prodajem.