Kupnja hrane i pića  1

Rabarbaru suhu ili biljku sa stabljikom i korijenom, do 1 kg, kupujem.