Kupnja namještaja  1

Kut za dnevni boravak u dobrom stanju, kupujem.