Kupnja opreme za dom  3

Kupujem kvaku

Za balkonska vrata..

Plinsku bocu, kupujem.

za domaćinstvo, 10 kg, kupujem.