Plovila  4

Barku s vezom u Bakru, kupujem.

Barku do 5 m s vezom na relaciji Bakar - Črišnjevo, kupujem.

Barku Elan, 4.95 m, papire kupujem.

barku Elan T245, kupujem.