Vezovi  2

Kupujem vez s barkom ili bez, na području od Kraljevice do Pećina.

Vez za barku do 8 m, može i sa manjom barkom, na lokaciji Kraljevica, Črišnjeva, kupujem.