Kupnja - Kvarner i Istra  7

Barku Greben Vela luka, 5 m, poželjno sa unutarnjim motorom, a može i bez, kupujem.

Stari motor za barku Yamaha, 10 KS, kupujem.

Barku do 5 m s vezom na relaciji Bakar - Črišnjevo, kupujem.

Izvanbrodski motor Tomos 4, Tomos 4.5, Tomos 3.5 s urednim papirima, kupujem ili bez papira.

Barku Elan, 4.95 m, papire kupujem.

barku Elan T245, kupujem.

Izvanbrodski motor Tomos 4 ili Tomos 4.5, s papirima ili bez papira, hitno kupujem. Također kupujem i Tomos 3.5.