Unajmljivanje garaža  2

Povremeni parking ljeti (po danu) u Crikvenici, blizu mora tražim, zauzvrat nudim poduke i pomoć pri radu s kompjuterom.

Unajmljujem ili kupujem garažu u Lovranu