Sušačka Draga, grobno mjesto, za 9.000 kn prodajem.

~ 1.216 € 9.000 kn

Zemljani grob na Trsatu, u odličnom stanju, uređen, crni kamen, hitno prodajem.

~ 111.000 kn 15.000 €

Grobnicu na Kozali, 4 ukopna mjesta, za 65.000 kn prodajem.

~ 8.784 € 65.000 kn

Drenova, staro groblje, grobnicu za tri osobe, prodajem.

Kozala, grobnicu prodajem.

Grobnicu na groblju Trsat, super lokacija, blizu glavnog ulaza. Cijena 55.000 kn.

~ 7.432 € 55.000 kn