Nekretnine 

2181

mijenjam za nekretninu na Rabu.

~ 666.000 kn 90.000 €