Zamjena - Kvarner i Istra  1

Brod 10 m mijenjam za odgovarajuće zemljište ili ruševinu.