Posao u inozemstvu  2

KV električar u Njemačkoj

Tražim posao u struci Kvalificirani sam električar, 44 god., radio sam gdje sam i prijavljen u Njemačkoj 7 god. kao voditelj na solarnim panelima, bolnica... elektroinst. ...

Tražim posao transporta, čišćenja, održavanja i dr. u Njemačkoj ili Velikoj Britaniji.