Iznajmljivanje građevinskog materijala i opreme  2

Građevinsku H i cijevnu skelu, podupirače, oplatu s kravatama, veliku miješalicu, agregat i dizalicu, iznajmljujem.

Najam skele i podupirača

H-skelu s montažom i demontažom kvalitetno i brzo iznajmljujem. Uz najam skele nudim i najam podupirača te nudimo i uslugu vanjskog bojanja fasada.