Iznajmljivanje građevinskog materijala i opreme  1

Građevinsku H i cijevnu skelu, podupirače, oplatu s kravatama, veliku miješalicu, agregat i dizalicu, iznajmljujem.