Sadni materijal i gnojivo  1

Tražim na poklon ili kupujem zemlju za vrt, 1 ili 2 m3, može i vlastiti prijevoz moj ili Vaš. Istra, Labin.