Sadni materijal i gnojivo 

7

Japansku bananu za 10 €/kom. prodajem.

10 €

Čempres visok 8 m, prodajem.

Palmu prodajem

Prodajem palmu phoenix canariensis zajedno s vazom. Visina zajedno sa vazom je 170 cm, a sama palma 120 cm.

230 €

Agave u posudama, 3 kom., veće, prodajem.

Juke, vrsta palme, veće i manje, nekoliko komada, prodajem.

Palme primorske u posudama, manje i veće, nekoliko komada, prodajem.

Palme velike za presađivanje, različitih visina, prodajem.