Kupnja strojeva i alata 

5

Građevinska kolica K.2, kupujem.

Električni cirkular za piljenje drva, kupujem.

Električni motor 2,2 kW, može i malo slabiji, kupujem.

Samo neispravne elektromotore na kg kupujem.

Neispravne aparate za varenje i punjače za viličare, kupujem.