DVD Nutrifit od dr.Ignaca Kuliera, kupujem.

Digitalni okvir za slike

Digitalni okvir za slike Philips, kupujem.

Gramofonske LP ploče i CD-ove

može i cijele kolekcije, bez obzira na količinu, svih glazbenih stilova, kupujem. Dolazim odmah na Vaš poziv.