od poznatih autora, kupujem. Isplata odmah.

Muški ručni stariji sat, može i neispravan, kupujem.

Morčiće, kupujem.

Stare uokvirene slike, kršćanskih motiva, kupujem.

Slike i kipove poznatih autora, kupuje kolekcionar.

Slike Vidovića, Babića, Becića, Stančića i Hanzena, kupujem.