Intelektualne usluge 

2

Istaknuti oglas: Pruža trgovačkim društvima i obrtima knjigovodstvene usluge uz poslovno-porezno savjetovanje. Ažuriramo zaostatke, izrada završnih računa.

Pruža trgovačkim društvima i obrtima knjigovodstvene usluge uz poslovno-porezno savjetovanje. Ažuriramo zaostatke, izrada završnih računa.

Pišem seminare maturalne završne diplomske i druge radove za sve škole i fakultete. Cijena po dogovoru.