Servis elektroničke opreme  1

Popravak Windowsa, mreže, laptopa, kompjutera itd. Savjeti i poduke.