Ponuda usluga - Središnja Hrvatska i Grad Zagreb  6

Profesorica (magistar) hrvatskog jezika nudi poduke iz hrvatskog jezika za osnovnu i srednju školu te fakultete. Dostupnost tijekom tjedna u kasnijim popodnevnim ...

~ 9 € 70 kn

Profesorica (magistar) hrvatskog jezika nudi poduke iz hrvatskog jezika za osnovnu i srednju školu te fakultete. Dostupnost tijekom tjedna u kasnijim popodnevnim ...

~ 9 € 70 kn

Profesorica (magistar) njemačkog i hrvatskog jezika nudi poduke iz njemačkog jezika za osnovnu i srednju školu te fakultete. Dostupnost tijekom tjedna u kasnijim ...

~ 9 € 70 kn

Dajem poduke iz kemije za osnovnu i srednju školu, također pripremam srednjoškolce za maturu. Studentica sam 3. godine FKIT-a, te je moguće dogovoriti pripreme na ...

~ 7 € 50 kn
Prijevodi tehničke literature

Inženjer prevodi s engleskog i talijanskog tehničku literaturu, diplomske radnje, brošure, upute za uporabu i slično. Tekstove primam i šaljem putem e-maila: vkavas@gmail.com. ...

Ozbiljna kulturna brinula bih o starijim situiranim pokretnim ljudima, vođenje komplet brige u kući. Kad kažem situiranim mislim da mogu platiti moj rad.