Intelektualne usluge  1

Grafičkog dizajnera za pripremu tiskanog materijala tražim (izrada letka).