Popravci i održavanje  2

Električara za hitan manji popravak, tražim.

Bravara za manji posao (slaganje ograde, ukupno 4 m, potrebno samo montirati, pričvrstiti i zavariti par spojeva) u Rijeci tražim.