Od 2018. godine pribavljanje dozvola za sakupljanje ljekovitog bilja znatno se pojednostavnilo. Ne plaća se više nikakva naknada za istu te se zahtjev za cjelogodišnju dozvolu može jednostavno poslati mailom

 

Ako želite ići u šume sakupljati ljekovito bilje za osobne potrebe, trebate od tvrtke koja upravlja šumama pribaviti dozvolu. Prijašnjih godina pribavljanje ovakvih dozvola je bilo komplicirano jer je u svaku šumariju trebalo osobno otići i izvaditi dozvolu u uredovno vrijeme. Sada je to puno jednostavnije.

No, krenimo redom. Tvrtka koja upravlja šumama na području Republike Hrvatske je Hrvatske šume d.o.o. Uprave šuma podijeljene su na 16 podružnica, na primjer, Uprava šuma podružnica Delnice, Uprava šuma podružnica Senj, Uprava šuma podružnica Vinkovci…  Svaka od tih podružnica podijeljena je na šumarije.

Za stanovnike Rijeke najzanimljivija je Uprava šuma Podružnica Delnice pod koju spadaju i šumarije Klana, Fužine, Crni lug, Lokve i ostale. Sve detalje možete naći na web stranici Hrvatskih šuma: www.hrsume.hr.

Od 2018. godine pribavljanje dozvola za sakupljanje ljekovitog bilja znatno se pojednostavnilo. Ne plaća se više nikakva naknada za istu te se zahtjev za cjelogodišnju dozvolu može jednostavno poslati mailom.

Kako? Prvo na Googleu pronađete kontakte Hrvatskih šuma. Tamo odaberete otprilike na kojem području želite sakupljati, prema najbližem gradu pod kojim je ustrojena Uprava šuma, i/ili nazovete tu upravu šuma na priložene kontakte i jednostavno pitate. Primjerice, za stanovnike Rijeke to će biti Uprava šuma Podružnica Delnice. Potom pošaljete mail u kojem molite da vam se odobri sakupljanje određenih biljaka, područje na kojem namjeravate sakupljati i pošaljete svoje podatke: ime i prezime, adresu, OIB, telefon. Biljke za koje ćete tražiti dozvolu trebate navesti latinskim nazivima i provjeriti da se slučajno ne nalaze na listama zaštićenih svojti. Ovo provjeravate na dokumentu koji također možete pronaći na internetu, a zove se „Cjenik nedrvnih šumskih proizvoda“. Ako vam još štogod nije jasno, dodatno se informirajte u dokumentu „Pravilnik o izmjenama pravilnika o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda“. Za područje sakupljanja nekada se trebao navesti rajon, jedan dio šumarije na kojem se namjeravalo sakupljati. Sada je dovoljno navesti samo područje uprave šuma, i/ili šumariju.

Dozvola će vam stići na kućnu adresu, ponesite ju sa sobom kada budete išli u šumu!