Nedavno sam imao lakšu prometnu, iako je riječ „lakša“ relativna - radi se o šteti od cca 5.000 kn na drugom vozilu: svojim vozilom sam udario u vozilo ispred mene koje je naglo stalo. Nisam mogao zakočiti, a razlog je propadanje kočnice, jer sam upravo išao na naručeni servis. Takvu sam izjavu dao i policiji koja je sačinila zapisnik. Kakve posljedice mogu imati? Štetu sam prijavio svom osiguratelju i oštećeni će biti namiren.

 

Ako je vozač-osiguranik trećoj osobi prouzročio štetu uporabom tehnički neispravnog vozila, gubi pravo iz ugovora o osiguranju prema čl. 25., st. 1. t. 6. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu: “…ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču vozila bila poznata.“

To znači da će njegov osiguratelj, nakon što plati odštetu trećoj oštećenoj osobi, ići u regres prema vozaču-osiguraniku. Pretpostavka gubitka prava iz ugovora o osiguranju jeste da je vozač-osiguranik znao da je vozilo tehnički neispravno i da je upravo ta neispravnost uzrok nastale štete.

Olakšavajuća okolnost za osiguranika je ta da je teret dokaza da je on znao da mu je vozilo neispravno i da je upravo to uzrok štete  -  na osiguratelju.

Neispravne kočnice vozila u prometu zasigurno su tehnička neispravnost. No, je li naš čitatelj znao da su mu kočnice neispravne ( i u kojoj mjeri ugrožavaju sigurnost prometa) i unatoč tomu upravljao vozilom u prometu – stvar je dokaza koji se mogu izvesti (njegova izjava, izjava servisera kojemu je najavio dolazak na servis i sl.).

Slično je i s njegovom tvrdnjom da je vozilo ispred njega „naglo stalo“. Što to znači? Zašto je naglo stalo? Koliki je on razmak držao u odnosu na brzinu i blizinu vozila ispred sebe?

Dakle, ima mnogo nepoznanica koje će trebati ispitati i utvrditi znanje za tehničku neispravnost i da je ona (jedini) uzročnik nastale štete.