Od svog osiguratelja kuće od požara, kod kojega sam imao osiguranje na pet godina, i koje je isteklo 20.6.2022., dobio sam poziv da obnovim osiguranje s istim uvjetima, uz uključenje rizika potresa s nadoplatom premije. Prijedlog je da novi ugovor sklopim na pet godina, ali s obzirom da sam nezadovoljan dosadašnjim odnosom kod jedne štete dvoumim se. Je li moja obveza obnoviti postojeći ugovor ili nemam obvezu obnoviti ugovor?

 

Zakonom o obveznim odnosima (čl. 145.,st.1.) definira se obnova ugovora. Obnovom se mijenja postojeća obveza ugovornih strana, na način da se zamjenjuje  novom obvezom, „ako nova obveza ima različitu glavnu činidbu ili različitu pravnu osnovu“. Iz ove odredbe je jasno da se u slučaju našeg čitatelja ne radi o obnovi ugovorne obveze.

Naime, ugovor o osiguranju je prestao istekom petogodišnjeg roka na koji je bio ugovoren. Osiguratelj i ugovaratelj osiguranja iz isteklog ugovora nisu (više) ugovorne strane i jedna prema drugoj nemaju nikakve obveze. Shodno tome, poziv osiguratelja na „obnovu“ ugovora u pravnom smislu je samo prijedlog, poziv bivšem ugovaratelju osiguranja da sklope novi ugovor, očito pod novim uvjetima (proširenje osiguranih rizika, doplatak premije, trajanje ugovora..). Naravno da bivši ugovaratelj osiguranja nije obvezan postupiti po pozivu odnosno prijedlogu osiguratelja. On je slobodan potražiti novog partnera, drugog osiguratelja i s njim sklopiti ugovor o osiguranju za iduće osigurateljno razdoblje koje će sam odrediti.