Što je potrebno za stjecanje licence za otvaranje škole stranih jezika u Republici Hrvatskoj te koji su koraci za otvaranje same škole? Sve do 2006. godine pouka stranih jezika u RH nije bila priznata akademska djelatnost. Na žalost, poduka stranih jezika u Hrvatskoj i dalje nije do kraja zakonom regulirana djelatnost. Na primjer, školu stranih jezika možete otvorit kao d.o.o., bitno je da ste uložili neki osnivački kapital i nema dodatnih posebnih zahtjeva. Na žalost, daljnji rad i regulacija te kakva je organizacija ne podliježe nikakvoj kontroli, osim u slučaju ustanova za obrazovanje odraslih koje imaju programe stranih jezika, a koje su posebno regulirane. Škole stranih jezika u širem smislu zapravo spadaju u ustanove koje, u smislu Zakona o ustanovama, uz ostale subjekte, mogu osnivati i fizičke osobe. Iz tog razloga se ona prvenstveno osniva kao ustanova s pravnom osobnošću, ali također nije isključena mogućnost da se ona osnuje i kao samostalna djelatnost u obliku obrta ili društva s ograničenom odgovornošću. Napominjemo i da za sam početak rada škole stranih jezika treba ishoditi odobrenje za rad gdje trebaju biti ispunjeni svi propisani uvjeti. Glede programa i sadržaja stranih jezika, treba voditi računa o usklađenosti sa standardima i normativima njegovog izvođenja. Sukladno Zakonu i provedbenim propisima, programe obrazovanja odraslih mogu izvoditi ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih (članak 4. Zakona o obrazovanju odraslih). Ustanove koje žele izvoditi programe obrazovanja odraslih (npr. podučavanje stranih jezika) trebaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja ishoditi rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih. Rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih izdaje se na zahtjev ustanove, a nakon provedenoga upravnog postupka. Postupak odobrenja izvođenja obrazovanja odraslih propisuje Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih. Prilikom podnošenja zahtjeva ustanova je dužna priložiti program čije odobrenje traži te dokazati da raspolaže propisanim materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za izvođenje programa sukladno odredbama Pravilnika, ali i samog programa. Stručno mišljenje na program obrazovanja odraslih daje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja je javno stručno tijelo za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj. Naravno, tu su i uvjeti koji se tiču kadrova za izvođenje programa, prostora i opreme te pomagala i drugih uvjeta za izvođenje programa uz zadovoljenje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora i opreme itd. Za sve daljnje informacije upućujemo Vas na nadležnu područnu službu za poslove obrazovanja pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.