Kod kupnje rabljenog vozila iz EU ne postoji obveza plaćanja PDV-a niti u RH niti u drugoj članici, a isto tako ni kod prodaje nema obveze plaćanja PDV-a u Republici Hrvatskoj.


Što je to NPS i kako se ispunjava?
NPS je obrazac prijave stjecanja Novog Prijevoznog Sredstva iz druge države članice EU. Navedeni ima propisan izgled i formu , a podnosi se Poreznoj upravi. Popunjavanje je vrlo jednostavno i faktički se prepisuju podaci o kupcu, prodavate­lju i vozilu, te podaci o ku­poprodaji. NPS se podnosi unutar 10 dana od stjecanja. Obveznici podnošenja NPS-a su poduzetnici, građani, ministarstva i slično, s tim da oni koji imaju uvjete za odbitak pretporeza moraju samo obrazac donijeti na ovjeru. Jedini koji ne moraju predati NPS prilikom stjecanja su oni koji su vozila koriste za daljnju prodaju.

Kod kupnje ili prodaje rabljenog automobila iz­među građana, postoji li obveza plaćanja PDV-a?
Ne. Kod takve kupnje ne postoji obveza plaćanja PDV-a niti u RH niti u drugoj čla­nici, a isto tako ni kod prodaje nema obveze plaćanja PDV-a u Republici Hrvat­skoj.

Imamo rent-a-car i ku­pujemo automobil iz EU radi obavljanja posla. Ka­kav ćemo porezni tretman uživati prilikom ku­p­nje novog automobila?
Prvo i osnovno, trebali biste imati pravo na odbitak pretporeza zbog toga što vozilo služi za obavljanje djelatnosti odnosno za djelatnost iznajmljivanja vozila za koje imate registriranu tvrtku. Tvrtka isporučitelj iz druge članice EU Vam ispo­stavlja račun bez PDV-a. U Hrvatskoj se onda utvrđuje porezna osnovica te se ob­ra­čunava PDV i poseban po­rez na motorna vozila sukladno pravilima. Osim kupnje vozila imate pravo i na odbitak pretporeza, primjerice na dijelove za taj automobil jer se povoljniji tretman odnosi i na sva dobra i usluge u svezi s tim dobrima (automobilom).