Ako imate objekt koji odstupa, pa i u malom dijelu, od građevinske dozvole, obavezno iskoristite priliku koju Vam je zakonodavac dao (rok za podnošenje zahtjeva je kraj 2012. g.) i pristupite legalizaciji, jer jedino potpuno legalnu nekretninu možete u ova teška vremena prodati


Legalizacija je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno ili dijelom bespravno izgrađeni objekt legalizira. Na taj način za novosagrađeni objekt omogućuje se evidentiranje u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige, te priključenje na elektroenergetsku mrežu, komunalnu i drugu infrastrukturu.  Legalizacijom već postojećih, u katastar i zemljišne knjige upisanih objekata, usklađuje se razlika između dobivenih akata po kojima je započeta izgradnja objekta i stvarno izvedenog stanja. Time se dobiva mogućnost prijenosa prava vlasništva i mogućnost zasnivanja založnog prava.

Kod stanova iz otkupa, u zgradama koji su se gradile u "bivšem" sistemu i sukladno projektima, sam upis vlasništva izvršen je u Knjigu položenih ugovora, pa je prijenos prava vlasništva moguć bez dodatnih dokaza. Novogradnje nakon 2007. godine, od kad je uporabna dozvola uvjet za uknjižbu nekretnine, usklađene su s projektnom dokumentacijom. Za novogradnje prije tog datuma svakako treba izvršiti provjeru dokumentacije. Najviše problema susrećemo kod obiteljskih kuća, gdje je čest bio princip - sagradi što ti odgovara, a za "papire" ćemo lako. Takav princip doveo je sadašnje vlasnike u poziciju da moraju izvršiti legalizaciju, što iziskuje troškove i vrijeme.

Dakle, ako imate objekt koji odstupa, pa i u malom dijelu, od građevinske dozvole, obavezno iskoristite priliku koju Vam je zakonodavac dao (rok za podnošenje zahtjeva je kraj 2012. g.) i pristupite legalizaciji, jer jedino potpuno legalnu nekretninu možete u ova teška vremena prodati.