Na magnetnoj rezonanci  pokazalo se da imam parcijalnu rupturu prednjih križnih ligamenata uz manju količinu tekućine u suprapatelarnoj burzi. Blaži edem Hoffa masnog tkiva. Manja količina tekućine uz tetivu m.popliteus. Prikazane kosti koljenog zgloba su normalne konfiguracije i položaja. Koje je vaše mišljenje?  

 

U vašem slučaju indicirana je fizioterapija, fokusirana prvo na smanjenju upale, a potom na stabilizaciji koljena kroz individualno vježbanje.