Pomorac sam i do sada nezaposlen. Dobio sam posao i čekam poziv za ukrcaj. Kako sam nedavno registrirao i osigurao vozilo, zanima me imam li pravo na smanjenje ili povrat premije za vrijeme koje ću provesti na brodu, a moj auto će mirovati jer ga nitko neće voziti?


Motorno vozilo predstavlja opasnost u prometu, zbog čega zakonodavac propisuje obvezu vlasnika/korisnika motornog vozila da osigura svoju odgovornost za štete koje bi tim vozilom mogao u prometu uzrokovati trećim osobama. Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (v. čl. 4. st.1. ), vozilo mora biti pokriveno osiguranjem od odgovornosti  sve dok je u prometu. Dakle, prometovanje je ta opasnost koja traži postojanje valjanog osigurateljnog pokrića.

Ako vozilo nije u prometu – ono ne predstavlja opasnost i nema potrebe da bude pokriveno osiguranjem, jer ne postoji prometni rizik. Stoga slučajevi uništenja, rashodovanja i stavljanja vozila izvan prometa predstavlja događaj koji vlasniku/ugovaratelju osiguranja daje pravo na povrat dijela premije, uz uvjet da do dana odjave odnosno stavljanja vozila u mirovanje nije nastala šteta za koju bi bio odgovoran vlasnik vozila koje se stavlja u stanje mirovanja.

Stavljanje vozila u stanje mirovanja obavlja se kod nadležnog tijela, sukladno propisima o sigurnosti cestovnog prometa.

Na temelju potvrde o odjavi vozila odnosno o stavljanju u stanje mirovanje, vlasnik/osiguranik će kod svoga osiguratelja prijaviti odjavu i zatražiti povrat premije u onom dijelu koji nije iskorišten (razmjeran dio koji otpada na vrijeme nakon odjave odnosno stavljanje vozila u stanje mirovanja). Kod nekih profesija , kao što su pomorci, odjava ili privremeno stavljanje vozila u stanje mirovanja uobičajene su radnje koje osiguranici koriste kako bi dobili povrat neiskorištenog dijela premije.