Moja kćer je osnovala j.d.o.o., mogu li joj kao roditelj legalno pomagati u poslu bez naknade, što bi trebali napraviti i gdje to prijaviti?


Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) ima najviše pet članova i jednog člana uprave te ga možemo okarakterizirati kao inačicu društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), ali uz mnogo jednostavniji i povoljniji način osnivanja.

Naravno, postoje sličnosti i razlike između j.d.o.o. i d.o.o., no u bitnome “jednostavno društvo” sudjeluje u pravnom prometu i posluje na tržištima dobara i usluga jednako kao i druga društva.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo koje se može osnovati sa 10,00 kuna temeljnog kapitala i idealno je za pokretanje uslužnih i intelektualnih djelatnosti s malim ulaganjima. Prednost j.d.o.o. u odnosu na d.o.o. su isti uvjeti poslovanja uz znatno manja početno uložena sredstva. S druge strane, prednost j.d.o.o. u odnosu na obrt je što vlasnik j.d.o.o. ne odgovara svojom privatnom imovinom za poslovanje.

Ipak, jedna od većih prednosti obrta je da članovi obitelji mogu pomagati u poslovanju bez sklapanja ugovora, dok to u trgovačkim društvima (u koje spada i j.d.o.o.) nije moguće bez sklapanja nekog oblika ugovora.

Slijedom svega navedenog i činjenice da, s obzirom na to da kod organizacijskog oblika j.d.o.o. nije moguće pomaganje roditelja (rad i pružanje usluga) bez odgovarajućeg ugovora, ukazujemo na mogućnosti rada na pola radnog vremena, određeno vrijeme ili pak putem ugovora o djelu. Ukoliko se radi o povećanom opsegu posla, projektima s unaprijed određenim rokom završetka ili pak drugim povremenim potrebama za angažmanom i pomoći, a uvažavajući prirodu posla kojim se j.d.o.o. bavi, svakako na raspolaganju stoje neki od prethodno navedenih oblika rada.