Mentalno zdravlje podrazumijeva sposobnost da se prilagođavamo i nosimo sa svakodnevnim teškoćama i stresom. Kada nam je mentalno zdravlje narušeno, nemamo fleksibilnosti za prilagođavanje novim situacijama

 

Protekli mjeseci su nam donijeli mnoge  izazove i teškoće te se očekuje da će se potreba za psihosocijalnom podrškom znatno povećati u sljedećim mjesecima i godinama.

Često se u medijima upravo spominje termin „mentalno zdravlje“. No, o čemu se zaista radi?

Kada govorimo o mentalnom zdravlju, često se započne priča o psihičkim poremećajima poput depresije ili anksioznosti. No, pogledajmo svjetski prihvaćenu definiciju…

Svjetska zdravstvena organizacija definira mentalno zdravlje kao „stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresovima, može raditi produktivno i plodno te je sposoban  pridonositi svojoj zajednici“ (prema World Health Organisation, 2004.). Dakle, mentalno zdravlje je puno više od odsustva mentalnog poremećaja.

To ne znači da trebamo svaki dan biti sretni i dobro raspoloženi. Sasvim je uobičajeno da proživljavamo sve emocije, od tuge i ljutnje do zabrinutosti i drugih složenih emocija dok prolazimo kroz uspone i padove svakodnevnoga života.

Mentalno zdravlje podrazumijeva sposobnost da se prilagođavamo i nosimo sa svakodnevnim teškoćama i stresom. Kada nam je mentalno zdravlje narušeno, nemamo fleksibilnosti za prilagođavanje novim situacijama, koristimo uvijek istu strategiju za rješavanje problema ili situacije počinjemo izbjegavati. Primjerice, zaboravili smo bilješke za poslovni sastanak koje smo pripremili – hoćemo li probati naći rješenje u datoj situaciji – na primjer improvizirati izlaganje prisjećajući se pripreme ili ćemo odustati od sastanka ili jednostavno reći da ne možemo doći na posao?

Za mentalno zdravlje su važni socijalni odnosi. Pri tome je važnija kvaliteta od kvantitete (brojnosti). Dakle, bitni su značajni odnosi, a ne broj prijatelja na Facebooku…

Odnosi u kojima možemo biti ono što jesmo, bez pretvaranja i glume. Odnosi u kojima dobivamo podršku kada se suočavamo sa životnim izazovima i nedaćama. Za mentalno zdravlje je važno da se nekada i distanciramo od pojedinih ljudi, ako nam oni kontinuirano nanose bol i povredu. Koliko god bilo teško postaviti takve granice, dugoročno ćemo sigurno vidjeti pozitivne promjene.


Sažeto možemo reći, dobro mentalno zdravlje omogućuje ljudima:

  • Realiziranje njihovih potencijala
  • Nošenje sa stresom
  • Produktivan rad
  • Da na pozitivan način doprinose zajednici u kojoj žive


Proći će još puno vremena prije nego počnemo shvaćati važnost mentalnog zdravlja kao fizičkog zdravlja. No, na tom putu se trebamo podsjetiti da - nema zdravlja bez mentalnog zdravlja!

 

Ako vas zanima ova tema, ovdje možete saznati više:

https://zgpd.hr/2018/10/09/mentalno-zdravlje/

https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health