Imao sam prometnu nezgodu s jednim drugim vozačem. Nezgoda se dogodila u vrijeme kad na križanju nisu radili semafori. Ja sam imao prednost jer sam vozio glavnom cestom. Sad mi njegov osiguratelj odbija isplatiti naknadu, a da mi ne obrazlaže zašto mi nudi samo pola štete.


Ne znamo zašto osiguratelj nudi samo polovicu stvarne štete, ali pretpostavljamo da smatra da su obojica vozača jednako odgovorni za nastalu nezgodu. No, prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, čl. 12., osiguratelj oštećenome, ako mu odbija dio ili cijeli odštetni zahtjev, mora dati pismeno “utemeljeni odgovor”.

Što je utemeljeni odgovor – Zakon ne pojašnjava.

Međutim, radi se o tome da u odgovoru osiguratelj mora dati obrazloženje svoga stajališta. Više svjetla na utemeljeni odgovor bacaju Smjernice i preporuke nadzornog tijela – HANFA-e o postupanju po čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva, koje je HANFA donijela 23. siječnja 2020.

Prema tim Smjernicama i preporukama, osiguratelj  prilikom rješavanja odštetnog zahtjeva, ako je njegova odgovornost sporna, mora oštećenome u roku od 60 dana dostaviti utemeljeni odgovor, koji mora sadržavati:

  • Dan primitka odštetnog zahtjeva i sadržaj pripadajuće dokumentacije,
  • Izjavu kojom osiguratelj otklanja svoju odgovornost za naknadu štete po svim točkama zahtjeva,
  • Detaljno obrazloženje s navedenim odlučnim činjenicama, odnosno razlozima zbog kojih smatra da nije odgovoran za naknadu štete ili zbog kojih je ne može utvrditi,
  • Uputu o načinu podnošenja prigovora na odluku osiguratelja i roku od 15 dana u kojem će osiguratelj odgovoriti na taj prigovor.
  • Sva pojašnjenja i obrazloženja moraju biti dana na način razumljiv prosječnom potrošaču.

Kao što vidimo, Smjernice su sasvim jasne. Prema tome, naš čitatelj treba tražiti od osiguratelja da mu napiše upravo takav odgovor koji je suglasan ovim Smjernicama. U protivnom – može se obratiti Nadzornom tijelu - HANFA-i.