"Molim Vas, htio bih da vlasništvo ovoga stana koji kupujemo glasi na moju suprugu, jer je to njoj prva nekretnina pa neće platiti porez na promet nekretnina, a ja imam u vlasništvu obiteljsku kuću koja glasi na moje ime!" ...Ovako glasi jedna od najčešćih zamolbi kupaca nekretnine u trenutku kada pristupe zaključivanju Predugovora kupoprodajnom ugovoru ili samog Kupoprodajnog ugovora. Naime, porezna olakšica u smislu oslobađanja poreza na promet nekretninama za osobe koje kupuju prvu nekretninu nerijetko se krivo tumači od strane poreznih obveznika. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina ("N.N." 153/02) izričito propisuje uvjete pod kojima stjecatelj nekretnine ima pravo na oslobađanje poreza na promet nekretninama, pa je tako, uz uvjet da stjecatelj ima hrvatsko državljanstvo, da prijavljuje prebivalište u mjestu i na adresi gdje nekretninu kupuje, da veličina nekretnine (stana ili kuće) ovisno o broju članova stjecateljeve uže obitelji ne prelazi određenu veličinu (kvadraturu stambenog prostora), jedan od osnovnih uvjeta je i taj: - Da građanin (stjecatelj nekretnine) te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe.Pod nekretninom (stan ili kuća) koja zadovoljava stambene potrebe smatra se vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava osnovne higijensko-tehničke uvjete. - Da građanin (stjecatelj nekretnine) te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumjeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili članovi njegove uže obitelji ne obavljaju registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine (stana ili kuće) koju građanin kupuje. Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug, te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin (stjecatelj nekretnine). Tumačeći zakonske odredbe jasno je da stjecatelj nekretnine nema pravo na oslobađanje od poreza na promet nekretnina, bez obzira što on prvi puta kupuje nekretninu na svoje ime, ako njegov bračni drug ili djeca u zajedničkom kućanstvu imaju u vlasništvu neku drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe, ili drugu nekretninu "znatnije vrijednosti". Predmetna porezna olakšica namjenjena je isključivo osobama koje prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje kupnjom nerketnine (stana ili kuće) i to do odgovarajuće kvadrature ovisno o broju članova uže obitelji stjecatelja nekretnine. Ako stjecatelj nekretnine otuđi kupljenu nekretninu za koju je oslobođen plaćanja poreza na promet u roku od pet godina od dana kupnje, ili ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobađanje, isti će biti pozvan da porez na promet nekretnina naknadno plati.