Želio bih otvoriti obrt za popravak ili ugradnju roleta. Također bih nudio renoviranje -npr. zamjenu laminata, bojanje zidova itd. Koja mi je dokumentacija potrebna i kome da se obratim?

 

S obzirom na to da planirate otvoriti obrt koji bi obuhvaćao više različitih djelatnosti (soboslikarske radove, postavljanje podnih obloga, ugradnja stolarije i dr.), za početak je potrebno provjeriti udovoljavate li uvjetima za otvaranje vezanog obrta, odnosno posjedujete li potrebnu stručnu spremu i/ili majstorski ispit i druge uvjete.

Naime, obrti mogu biti: slobodni, vezani i  povlašteni. Slobodni obrti su oni obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za otvaranje obrta, tj. ne traži se propisana stručna sprema. Vezani obrti su oni obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit (instalater grijanja i klimatizacije, stolar, klesar i dr.).

Na primjer, za otvaranje vezanog obrta i obavljanje djelatnosti pod skupinom 43.3 - Završni građevinski radovi, odnosno razred 43.32 - Ugradnja stolarije (NKD 2007.), prema Zakonu o obrtu i Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, potrebno je imati završeno odgovarajuće obrazovanje, odnosno zanimanje proizvođač i monter vrata i prozora od PVC-a i metala.

Kod otvaranja obrta provjeravaju se dva opća uvjeta, propisana Zakonom o obrtu, a to su:

  • nepostojanje zabrane obavljanja djelatnosti na temelju pravomoćne sudske presude ili rješenja o prekršaju ili odluke Suda časti Hrvatske, i
  • pravo korištenja prostorom (vlasništvo, zakup ili suglasnost vlasnika).

Činjenica da osobi nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti utvrđuje se od strane nadležnog ureda po službenoj dužnosti te budući obrtnik ne treba pribavljati dokumente kako bi taj uvjet dokazao.

Pravo korištenja prostorom može se temeljiti na vlasništvu, sklopljenom ugovoru o zakupu ili pisanoj suglasnosti vlasnika prostora kojom izričito dozvoljava obavljanje konkretne obrtničke djelatnosti u svom prostoru.

Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja. Posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti, utvrđuje se kojim uvjetima mora udovoljavati prostor i oprema za obavljanje obrta.

Posebni uvjeti propisani Zakonom o obrtu su:

  • odgovarajuća razina stručnosti za vezane obrte (ispit o stručnoj osposobljenosti, srednja stručna sprema, majstorski ispit),
  • posebna zdravstvena sposobnost, za obrtnička zanimanja za koja je posebnim zakonima propisana (npr. građevinske djelatnosti zbog rada na visini),
  • povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta, koju izdaje nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo (npr. za obavljanje ribolova na moru ili cestovnog prijevoza osoba ili stvari).

Iznimno, osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet propisane razine stručnosti, može obavljati vezani obrt ukoliko na takvim poslovima zaposli radnika u punom radnom vremenu, koji udovoljava propisanim uvjetima.

Postupak otvaranja obrta pokreće se pisanim zahtjevom ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba, na čijem će području biti sjedište obrta. Na istim adresama možete dobiti i više informacija koje Vas zanimaju oko cijelog postupka i dr. Svi potrebni obrasci za registraciju obrta dostupni su u ispostavama ureda za gospodarstvo i besplatni su.

Zahtjevu za izdavanje obrtnice potrebno je priložiti:

  • popunjene obrasce,
  • zdravstvenu svjedodžbu kojom se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira,
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti,
  • dokaz o pravu korištenja prostora.

Registracija obrta može se ostvariti i putem Interneta, korištenjem usluge e-Obrt, koja je sastavni dio sustava e-Građani te omogućuje brže i jednostavnije postupke, bez potrebe osobnog odlaska u ured državne uprave, odnosno urede Grada Zagreba.

Na kraju, potrebne informacije i pomoć oko otvaranja obrta možete dobiti i putem servisa HITRO.HR, koji u postupku otvaranja sudjeluje kao posrednik između građana i tijela/ureda ovlaštenog za registriranje obrta. U HITRO.HR uredu dobit ćete sve informacije o dokumentaciji koja je potrebna za obavljanje željenih djelatnosti.

Zaposlenici servisa HITRO.HR pomoći će vam ispuniti obrasce potrebne za registraciju obrta. Sve potrebne uplate možete izvršiti u Fininim poslovnicama. Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom upisom u obrtni registar. Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR, ukoliko ste isti ovlastili da za vas posreduje u postupku otvaranja obrta. Po primitku rješenja o upisu u obrtni registar i obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun.