Za njega se znalo da je ruglo i dok je bio živ. Veo kojim je prekriven je veo laži koji su ljudi o njemu pričali pored živih sjećanja onih koji su ga znali i vidjeli živog

 

Otkrili spomenik Franji. Pa se prestrašili kada su vidjeli što se skrivalo iz plahte.

- Vrati zastor, ne mogu gledat, blješti!

- Gotovo je sad, to je što je.

- Bolje mi je živjet u iluziji da je ispod zastora neki veliki državnik i političar, nego otkrit  pa vidjeti ovo ruglo.

- Ja mislim da je bolje otkrit ruglo, pa barem znamo na čemu smo.

- Na ruglu?

- Na ruglu. Ali od toga možemo graditi naprijed. Ako mislimo da smo u nekoj dobroj poziciji, onda mislimo da još imamo vremena. Ali iza zastora je još uvijek ruglo.

- Ma o čemu ti?

- O klimatskim promjenama. Pa nećemo valjda o predsjedniku. Za njega se znalo da je ruglo i dok je bio živ. Veo kojim je prekriven je veo laži koji su ljudi o njemu pričali pored živih sjećanja onih koji su ga znali i vidjeli živog. Koliko god kipova napravili, bilo tko, kada bude istraživao pozadinu skulpture, naići će na snimke. I neće mu dugo trebati da spozna što je bilo ispod zastora. Zato se i oni toliko trude uljepšavati. Kipu Nikole Tesle ne trebaju govorancije.

- O klimatskim promjenama?

- Ista je stvar, pod velom još uvijek ugodnog života krije se ruglo strašne budućnosti. Otkrili li ga mi ili ne, ona je ispod i ona nas čeka. Zato je bolje djelovati.

-              U redu, poljubit ću Franju u usta, reći, jebiga stari, zasrao si, ali, idemo dalje.

-              Ta parola je već potrošena.