Kao najpokretljiviji zglob u tijelu, svako ograničenje kretnji ramena jasno je vidljivo i smeta u svakodnevnim aktivnostima

 

 

Imam smrznuto rame od nesreće koja se dogodila prije mjesec dana. Koje kreme da koristim da bi mi se rame zagrijalo? Kad vježbam mi je dobro, a kada se ohladi trpim bolove.  

 

 

Krutost ramena nakon trauma i imobilizacije nije rijedak fenomen. Kao najpokretljiviji zglob u tijelu, svako ograničenje kretnji u njemu jasno je vidljivo i smeta u svakodnevnim aktivnostima. Posebno izraženu krutost, koja je praćena bolovima, naročito u mirovanju, prilikom noćnog počinka ili poslije vježbanja zovemo i smrznuto rame.

Kao i „obično“ smrznuto rame i posttraumatska verzija karakterizirana je upalom ovojnice ramenog zgloba, koja je uzok boli, kao i stvaranjem ožiljkastog tkiva, što  ograničeva kretnje. Uzrok je u ovom slučaju truma (udarac, distorzija, lom kosti, operacija, pa čak, iako vrlo rijetko, i injekcija).

Dugo je pravilo u struci bilo da je razgibavanje, naročito sa pomagalima poput štapa, zajedno sa prilično bolnim istezanjem od strane fizioterapeuta glavna terapija.

Relativno nedavno, velika nizozemska studija, koja je poslije bila replicirana, pokazala je da takvo liječenje produžuje trajanje samog oboljenja za 60-100%. Iz svoje prakse vidim da ta saznanja još nisu našla put u standarde liječenja smrznutog ramena u fizioterapiju u našoj i okolnim zemljama.

U tom smislu još uvijek su dominantni savjeti da pacijent samostalno vježba najagresivnije što može podnjeti, a posljedičnu bol smanjuje lijekovima, kremama ili ledom. Takve postupke može se smatrati zastarjelima, te iako se čine logičnima, donose samo štetu.

Moderni pristup zasniva se na kontroli bolova (različitim postupcima iz domene konzervativne ortopedije i fizioterapije), manipulacijama mekim tkivima u svrhu smanjenja globalne tenzije u okolini ramena, te vježbanju isključivo ispod razine boli. U tom postupku važno je vodstvo i kontrola fizioterapeuta, kao i razumijevanje pacijenta u prirodi problema, te vremenu koje je potrebno fiziološkim procesima da dovedu do potpune sanacije krutosti.