Nečistoće i prašina koja se nakupi na filterima može utjecati na temperaturu koju registriraju senzori u ventilacionom kanalu.


U cilju povećanja tempe­rature vanjskog zraka prije ulaska u izmjenjivač topline u sustavima ventilacije/kli­ma­tizacije, može se koristiti toplina sadržana u otpadnom zraku ventilacijskog/ klimatizacijskog sustava. Na ovaj način se za predgrijavanje ne koristi topla voda iz kotlovnice, čime se smanjuje potrošnja primarnog energenta, a također se doprinosi i očuvanju životne sredine. Smanjenje potrošnje primarnog energenta jednako je rekuperiranoj toplini iz otpadnog zraka.

U sustavima ventilacije koji nisu izbalansirani (urav­noteženi), javljaju se razlike u potrebnim količinama zra­ka u pojedinim dijelovima ventiliranog prostora. Kao rezultat javljaju se previsoke ili preniske temperature i navedenim prostorima, a kao posljedica se može po­javiti i ustajali zrak. Urav­noteženjem sustava ova se situacija izbjegava, i na taj način se uz ispunjavanje ter­mičkih uvjeta i štedi ener­gija.

Frekventno regulirani po­goni omogućavaju “meki” start i zaustavljanje čime se izbjegava mehanički stres i produljuje životni vijek elektromotora, veliki opseg pro­mjene brzine i snage, čime se postiže precizna kontrola, veća efikasnost elektromotora i ušteda energije.

Naslage kamenca od ma­gnezija, kalcija i silicijevog dioksida iz napojne vode koji se formiraju na izmje­njivačima topline predstav­ljaju izolaciju izmjenjivača i usporavaju prijenos topline, za posljedicu koje imaju pregrijavanje ili slabljenje iz­mjenjivača, smanjenje ener­getske učinkovitosti i haba­nje i trošenje sustava. Ne­čistoće i prašina koja se na­kupi na filterima može utjecati na temperaturu koju registriraju senzori u ventilacionom kanalu.