Tipični solarni sustav za pripremu sanitarne vode za 3-4 osobe u obiteljskoj kući je otprilike cca 4 m2 kolektorske površine sa spremnikom od 300-500 litara


Za pripremu PTV-a možemo koristiti solarne sustave koji se sastoje od kolektora, spremnika tople vode s izmjenjivačem topline, solarne stanice sa crpkom i regulacijom te razvod sa odgovarajućim radnim medijem.
Praksa je pokazala da solarni kolektor po 1 m2 uštedi godišnje 750 kWh energije. Solarni sustav u ljetnom periodu zadovoljava potrebe tople vode 90-100%, u prelaznom periodu 50-70% te u zimskom periodu 10-25 %.

Danas su na tržištu dostupne različite izvedbe solarnih kolektora, koje se razlikuju s obzirom na iskoristivost sunčeve energije, radni vijek, montažu i cijenu. Solarne kolektore možemo podijeliti na dvije osnovne izvedbe – pločasti i vakuumski.
Solarni sustavi proračunavaju se na osnovi potrošnje sanitarne vode, odnosno potrebno je znati koliko osoba boravi u objektu. Pri izračunu, u obzir se uzima se prosjek potrošnje 50 litara po osobi u kućanstvu i manjim turističkim objektima. Tako će npr. za objekt u kojem stalno boravi 6 osoba biti potreban solarni spremnik volumena 300 litara. Prema tom volumenu spremnika, bit će potrebna 3 kolektora od 2 m2. te ostala oprema koja je sastavni dio termičkog solarnog sustava. 

Tipični solarni sustav za pripremu sanitarne vode za 3-4 osobe u obiteljskoj kući je otprilike cca 4 m2 kolektorske površine sa spremnikom od 300-500 litara. Kod ovakvog sustava moguće je godišnje uštedjeti od 50-60% ukupnih godišnjih potreba za toplom vodom. Cijena ovakvih sustava koji uključuju pločaste kolektore kreće se između 16.000-30.000 kn (uključujući montažu). Ukoliko je pravilno proračunat prema stvarnim potrebama potrošača i pravilno instaliran, solarni sustav se na moru isplati već za 3 do 5 godina, a na kontinentu za 5 do 7 godina. Vijek trajanja solarnog sustava je oko 30 godina.

Spremnik tople vode važan je dio sustava pripreme potrošne tople vode. Zadatak spremnika je akumulacija topline potrebna da se osigura dovoljna količina tople vode te akumulacija topline onih energetskih izvora koji se mijenjaju s vremenom kao na primjer sunčeva energija. Veličina spremnika ovisi o potrebama kućanstva za toplom vodom te vrsti energetskih izvora, a cijena se ovisno o veličini kreće od 3.500 do 8.000 HRK.

Prilikom kupnje, odaberite bojler koji ima dodatnu izolaciju radi smanjenja gubitaka topline, kao npr. poliuretansku toplinsku izolaciju debljine 100 mm.
Ukoliko nije tvornički izoliran spremnik s toplom vodom potrebno je adekvatno izolirati, kao i cijevi do potrošnih mjesta. Prilikom instalacije novog spremnika ili kotla, poželjno je da se postavi što bliže mjestu potrošnje tople vode kako bi se smanjili gubici kroz cijevi.