Prednosti protočnih električnih bojlera su niska cijena, velika učinkovitost, mali toplinski gubici i brzo vrijeme zagrijavanja vode.


Priprema potrošne tople vode (PTV) u kućanstvu je bitan dio komoditeta mo­dernog življenja. Topla po­trošna voda najviše se koristi za potrebe osobne higijene (tuširanje), ručno pranje po­suđa, ali i aparate koji za svoj rad koriste ili bi trebali pri­pre­mati toplu vodu (npr. pe­rilice posuđa).

Najčešći način pripreme tople vode je putem elek­trične energije u akumula­cijskim ili protočnim bojle­rima, zatim putem kombi­niranih uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vo­de ili plinskim protočnim ili akumulacijskim bojlerima za pripremu PTV-a. Tako­đer se dobiva dobavom pu­tem centralnog sustava pri­preme preko gradskih topla­na ili centralnih kotlovnica zgrade. U primorskim krajevima dosta se koriste solarni kolektori za pripremu PTV-a.
Prednosti protočnih elek­tričnih bojlera su niska cije­na, velika učinkovitost, mali toplinski gubici i brzo vrijeme zagrijavanja vode. Ne­dostaci su velika priključna snaga i relativno visoki troš­kovi pripreme tople vode s obzirom da se koriste naj­češće u visokoj tarifi.
 
Za razliku od električnih protočnih bojlera plinski protočni bojleri, kojima je efikasnost dosta visoka, te imaju mogućnost regulacije snage plamenika, manu ima­ju u instalaciji za dimovod i učestala paljenja plamenika, kao i taloženje kamenca u cje­vovodima.

Kod akumulacionih elek­tričnih bojlera (kuhinjskih ili kupaonskih) prednost je u niskoj priključnoj snazi gri­jača, te mogućnosti proiz­vod­nje u nižoj tarifi, a mana su gubici topline kroz izolaciju spremnika, te dužem zagrijavanju kada se akumulacija „potroši“.

Kombinirani uređaji (grijanje + potrošna voda) mogu biti protočnog ili akumu­lacijskog tipa. Protočni se najčešće koriste kod etažnog grijanja, a akumulacioni kod obiteljskih kuća.

Solarni kolektori se ko­riste samostalno ili u kombinaciji s kotlovima na plin, lož-ulje ili pelete. Akumu­la­cija solarne energije je veća nego kod klasičnih kotlova i za obiteljske kuće kreće se od 200-300-500 litara. Ko­riš­tenjem sunčeve energije za pripremu PTV-a znatno smanjuje potrebu za uklju­čenjem klasičnog grijača čime se znatno doprinosi energetskoj učinkovitosti sustava.

Ukoliko su izljevna mjesta udaljena od mjesta pri­preme PTV-a, te se nepo­trebno istaču veće količine vode do dolaska tople, ugra­đuje se tzv. recirkulacijski vod koji „vrti“ toplu vodu ne­ovisno o potrošnji. Mana je potrošnja energije za odr­žavanje recirkulacije (pumpa) i povećani toplinski gubici.

Spremnici PTV-a izrađeni su od nehrđajućeg čelima ili običnog, premazano emajlom ili nekim drugim premazom, izolirani slojem mineralne vune. Također i spojni cjevovod do izljevnih mjesta trebaju biti izolirani da se smanje toplinski gubici. Toplinski gubici spremnika rastu sa temperaturom, kao i izlučivanje kamenca, dok s druge strane, smanjenjem temperature akumulacije ili protoka, pojavljuje se opasnost razvoja mikroorganizama (legionela), zbog čega se temperatura vode do izljevnog mjesta treba podignuti do 60-65 °C.