Izrada kvalitetne fotodokumentacije tokom posjete je jedan od bitnijih elemenata energetskog pregleda (“jedna slika vrijedi više od tisuću riječi”) jer predstavlja veliku pomoć u naknadnim analizama i pregledima detalja tehničkih karakteristika objekta.


Prozor je element vanjske ovojnice koji najčešće mije­nja svoje stanje od otvo­renosti do zatvorenosti i time značajno utječe na solarne gubitke i dobitke.

Nakon obrade podataka dobivenih upitnikom i upoznavanjem sa objektom pu­tem projektne dokumenta­cije, te analize računa za energente i vodu, slijedi posjet lokaciji i obilazak objekta.

Osnovni i korisni prijedlozi u cilju što kvalitetnije pripreme obilaska objekta su:
- priprema pitanja za ko­risnika objekta vezano za dobivene podatke
- priprema podloga (na­cr­ta) za upisivanje promjena uočenih na terenu
- izrada plana obilaska i plana potrebnih mjerenja
- priprema potrebnih ins­trumenata za mjerenje s obzir na zahtjevnost objekta i vrstu tehnologije
- priprema uređaja za iz­radu fotodokumentacije (fo­toaparati, mobiteli s kamerama…)
Cilj posjete lokaciji je detaljnije upoznavanje sa aktivnostima u objektu, gra­đevinskim i energetskim svojstvima, načinom vođe­nja i održavanja objekta, na­vi­kama korisnika…
Pregled obuhvaća pri­kup­ljanje podataka o slijede­ćem:
- građevinskim karakteristikama zgrade
- energetskim svojstvima sustava grijanja, hlađenja, ven­tilacije i klimatizacije
- energetskim svojstvima sustava za pripremu sanitarne tople vode
- energetskim svojstvima sustava za rasvjetu
- energetskim svojstvima ostalih trošila električne ener­gije
- energetskim svojstvima potrošnje pitke i sanitarne vode
- energetskim svojstvima specifičnih sustava.

Izrada kvalitetne foto­do­ku­mentacije tokom posjete je jedan od bitnijih eleme­nata energetskog pregleda (“jedna slika vrijedi više od tisuću riječi”) jer predstavlja veliku pomoć u naknadnim analizama i pregledima de­ta­lja tehničkih karakteristika objekta.

Isto tako je bitna stručna osoba od strane korisnika ko­ja je dovoljno detaljno upoznata sa prethodno na­vedenim sustavima i koja je kompetentna za davanje in­formacijama o istima.