Stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad dužnikom HIT MARINA d.o.o. u stečaju, Novi Vinodolski, Mel bb na osnovi točke IV, Zaključka Trgovačkog suda u Rijeci, Posl.br. 15 St-162/2010-324 od 21.srpnja 2015. godine objavljuje prodaju

I. Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnog odjela u Novom Vinodolskom
- Zk.ul. 5678 K.O. Novi, kat.čest.br. 16521/12, stambeno-poslovna zgrada, površine 166 čhv, 597 m2  u naravi objekt "LUCIJA" i to:

1. ETAŽA: 2109/139027 1. Posebni dio zgrade sagrađene na  kč.br. 16521/12 Prizemlje: Lokal br. 1, neto korisne površine 21,09 m2, u nacrtu označeno zelenom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je:  40.000,00 kn
2. ETAŽA: 2109/139027 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12 Prizemlje: Lokal br. 2, neto korisne površine 21,09 m2, u nacrtu označeno plavom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 40.000,00 kn
3. ETAŽA: 2109/139027 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12 Prizemlje: Lokal br. 3,  koji se sastoji od poslovnog prostora neto korisne površine 21,09 m2, u nacrtu označen zelenom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 40.000,00 kn
4. ETAŽA: 5605/139027 1. Poslovni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12  Prizemlje: Lokal br. 4 , koji se sastoji od poslovnog prostora, skladišta, sanitarije, predprostora, neto korisne površine 56,05 m2, u nacrtu označeno crvenom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 106.000,00 kn
5. ETAŽA:  5605/139027  1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12  Prizemlje: Lokal br. 5, koji se sastoji od poslovnog prostora, skladišta, sanitarija, predprostora, neto korisne površine 56,05 m2, u nacrtu označeno crvenom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 106.000,00 kn
6. ETAŽA: 5605/139027 1.Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12  Prizemlje: Lokal br. 6, koji se sastoji od poslovnog prostora, skladišta, sanitarije, predprostora, neto korisne površine 56,05 m2, u nacrtu označeno žutom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima
Utvrđena vrijednost nekretnine je:  130.000,00 kn
7. ETAŽA: 5605/139027 1.Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12  Prizemlje: Lokal br. 7, koji se sastoji od poslovnog prostora, skladišta, sanitarije, predprostora, neto korisne površine 56,05 m2, u nacrtu označeno svijetloplavom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je:  130.000,00 kn
8. ETAŽA: 4331/139027 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12 Prizemlje: Lokal br. 8, koji se sastoji od poslovnog prostora, neto korisne površine 43,31 m2, u nacrtu označeno tamnoplavom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je:  101.000,00 kn
9. ETAŽA: 3164/139027 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12 Prizemlje: Lokal br. 9, koji se sastoji od poslovnog prostora, neto korisne površine 31,64 m2, u nacrtu označene žutom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je:  74.000,00 kn
10. ETAŽA: 2109/139027 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/12 Prizemlje: Lokal br. 10, koji se sastoji od poslovnog prostora, korisne površine 21,09 m2, u nacrtu označeno crvenom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je:  49.000,00 kn
11. ETAŽA: 3608/139027 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br.  16521/12  Prizemlje: Lokal br.11, Koji se sastoji od poslovnog prostora, neto korisne površine 36,09 m2, u nacrtu označeno svijetloplavom bojom.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je:  85.000,00 kn

II: Nekretnine opisane pod točkom I. ovog oglasa prodat će se na usmenoj javnoj dražbi, a ročište za prodaju održat će se dan 24. rujna  2015. godine u 9,00 sati u zgradi  Trgovačkog suda u Rijeci, Zadarska 1 i 3, sudnica br. 2,  prvi kat.

III. Ovaj zaključak bit će objavljen na oglasnoj ploči suda, web stranicama stečaj, Hrvatska gospodarska komora te u tjednom tisku.

IV. Uvjeti prodaje:

 1. Prodaje se nekretnina opisana pod točkom I. izreke ovog oglasa prema vrijednosti koja je određena u toj točci.
 2. Nekretnine se na prvom i drugom ročištu za dražbu ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti.
 3. Nekretnine će se prodati putem javne dražbe, time da će se ročište održati iako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 4. Ugovor o najmu koje je sklopio stečajni upravitelj na dijelu nekretnine pod t. I prestaje pravomoćnim rješenjem o dosudi nekretnine kupcu. 
 5. Imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi.
 6. Kupac je obavezan položiti kupovninu u roku od 30 dana nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun ovog suda.
 7. Poreze, pristojbe i troškove kupac je dužan platiti u skladu sa zakonom.
 8. Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s zakonskim propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije na dan 22. rujna  2015. godine dale osiguranje u visini od 10% utvrđene vrijednosti. Osiguranje se uplaćuje na prolazni depozit ovog suda na   IBAN: HR59 2390 0011 3000 0270 3, pozivom na broj 162-10 (bez oznake modela), a kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obavezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi. Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena vratit će se osiguranje nakon zaključenja javne dražbe.
 9. Jamčevinu nisu dužni dati nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se, s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine;
10. Nekretninu iz točke I. ovog oglasa sud će dosuditi ponuditelju (kupcu) koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve uvjete ovog oglasa. Ukoliko na javnoj dražbi sudjeluje više kupaca, sud će nekretnine dosuditi i kupcima koji ponude nižu cijenu, prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen.
Nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno i kupac položi kupovninu sud će zaključkom o prodaji nekretnine kupcu odrediti upis prava vlasništva u korist kupca te brisanje tereta na nekretnini.

 V. Nekretnina se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob. 098/259-362.

Stečajni upravitelj