Imam boutique hotel-pansion, najviše 16 osoba. Pružamo usluge wellnessa, imamo saunu i jacuzzi te vanjski bazen. Imamo prostor u kojem smo u početku pružali usluge masaže, pedikure, manikure i ostale tretmane, no u zadnjih nekoliko godina nemamo stalno zaposlenog. S obzirom da je prostor u sklopu objekta, moramo li tražiti  dodatno rješenje za mogućnost pružanja takvih usluga? Znam da trebamo imati stručnu osobu za isto. No, postoji li razlika ako mi toj osobi dajemo prostor u najam ili ako ona koristi taj prostor i nama ide postotak zarade?

 

Iz upita možemo zaključiti kako se u spomenutom prostoru radilo o pružanju usluga koje spadaju u uslužne djelatnosti, a koje se vode pod posebnim oznakama Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD. Drugim riječima, za pružanje usluga masaže, pedikure, manikure i ostale tretmane (npr. kozmetičarske) potrebno je imati odgovarajuće zanimanje - maser, pediker, kozmetičar i dr. te za određene usluge i zadovoljene posebne stručne uvjete (npr. majstorski ispit).

Sve navedene djelatnosti mogu se obavljati na temelju jednog obrta tj. na osnovi jedne obrtnice u kojoj će biti navedena svaka od ovih djelatnosti, i naravno pod uvjetom ispunjenja ostalih propisanih uvjeta za obavljanje tih djelatnosti. Nadalje, određene navedene djelatnosti spadaju u vezane obrte te za njihovo obavljanje moraju biti ispunjeni i propisani stručni uvjeti, a koje treba ispunjavati vlasnik obrta ili osoba zaposlena u punom radnom vremenu koja radi na tim poslovima. Isto tako, za pružanje ovih usluga potrebno je imati i odgovarajuću radnu opremu sukladno propisima o tehničkoj opremljenosti, a koji se odnose na te vrste djelatnosti.

Osim ranije navedenog, za pružanje navedenih usluga potrebno je imati odgovarajući poslovni prostor koji je prikladan za te vrste usluga. Prostor mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo te je nužno imati dokaz o pravu njegovog korištenja odnosno dokaz o vlasništvu ili najmu tog prostora.

Naravno, prostor iz predmetnog upita, a koji se nalazi u sklopu hotela, moguće je dati u najam ili podnajam (sukladno odredbama ugovora, ukoliko isti postoji), a ovisno o tome radi li se o vlasništvu ili najmu prostora od strane osobe koja bi davala isti u najam/podnajam. Ukoliko bi se taj prostor dao u najam radi obavljanja usluga pedikure, manikure, masaža i dr., onda je potrebno da osoba koja je prostor unajmila i obavlja te usluge zadovoljava propisane uvjete, odnosno da ima registriran odgovarajući vezani obrt. U tom slučaju, osoba bi plaćala iznos dogovorene mjesečne najamnine uvećane za troškove režija ili bi iste bile uključene u iznos najamnine, ovisno o definiranim odredbama u samom ugovoru o najmu.