Stečajni upravitelj u stečajnom postupku nad dužnikom HIT MARINA d.o.o. u stečaju, Novi Vinodolski, Mel bb na osnovi točke IV, Zaključka Trgovačkog suda u Rijeci, Posl.br. 15 St-162/2010-324 od 21.srpnja 2015. godine objavljuje prodaju

 I. Prodaju se nekretnine  stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižnog odjela u Novom Vinodolskom
- zk.ul.br. 5668 K.O.Novi kat.čest.br. 16521/15, stambeno poslovna zgrada, površine 64 čhv, 230 m2, u naravi objekt "MAŽURAN" i to:
13. ETAŽA: 3078/63700 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/15, prizemlje: poslovni prostor – lokal broj 4, u nacrtu označen crvenom bojom, korisne površine 30,78 m2.
Poslovni prostor je u stanju ROH-BAU izvedbe s predviđenim priključcima.
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 92.000,00 kn
15. ETAŽA: 3780/63700 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/15, prvi kat: Stan broj 5, u nacrtu označen tamnorozom bojom, koji se sastoji od ulaza, dnevnog boravka + kuhinja, kupaone, logge i sobe, korisne površine 37,80 m2.
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 240.000,00 kn
16. ETAŽA: 3780/63700 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/15, Drugi kat: Stan broj 10, u nacrtu označen svijetlozelenom bojom, koji se sastoji od ulaza, dnevnog boravka + kuhinje, sobe, logge, korisne površine 37,80 m2.
- Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari; nekretnina je u najmu.
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 240.000,00 kn
17. ETAŽA: 2990/63700, 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/15,  Potkrovlje: Stan broj 11, koji se sastoji od ulaza, dnevnog boravka + blagovaone, kupaone, kuhinje, logge, korisne površine 29,90 m2.
- nekretnina nije slobodna od osoba i stvari
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 192.000,00 kn
19. ETAŽA: 2881/63700, 1. Posebni dio zgrade sagrađene na kč.br. 16521/15, Stan broj 14, koji se sastoji od kuhinje + ulaza, dnevnog boravka + blagovaonice, sobe, logge, korisne površine 28,81 m2.
- nekretnina nije slobodna od osoba i stvari
Utvrđena vrijednost nekretnine je: 185.000,00 kn

II. Nekretnine opisane pod točkom I. ovog oglasa prodat će se na usmenoj javnoj dražbi, a ročište za prodaju održat će se dana  23. rujna  2015. godine u 9,00 sati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci,  Zadarska 1 i 3, sudnica br. 2, prvi kat.

III. Ovaj zaključak bit će objavljen na oglasnoj ploči suda, web stranicama stečaj, Hrvatska gospodarska komora te u tjednom tisku.

IV. Uvjeti prodaje:

Prodaje se nekretnina opisana pod točkom I. izreke ovog oglasa prema vrijednosti koja je određena u toj točci.
 1. Nekretnine se na prvom i drugom ročištu za dražbu ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti.
 2. Nekretnine će se prodati putem javne dražbe, time da će se ročište održati iako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 3. Ugovor o najmu koje je sklopio stečajni upravitelj na dijelu nekretnine pod t. I prestaje  pravomoćnim rješenjem o dosudi nekretnine kupcu. 
 4. Imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi.
 5. Kupac je obavezan položiti kupovninu u roku od 30 dana nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun ovog suda.
 6. Poreze, pristojbe i troškove kupac je dužan platiti u skladu sa zakonom.
 7. Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s zakonskim propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije na dan 21. rujna  2015. godine dale osiguranje u visini od 10% utvrđene vrijednosti. 
Osiguranje se uplaćuje na prolazni depozit ovog suda na IBAN: HR59 2390 0011 3000 0270 3, pozivom na broj 162-10 (bez oznake modela), a kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obavezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi. 
Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena vratit će se osiguranje nakon zaključenja javne dražbe.
 8. Jamčevinu nisu dužni dati nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihove tražbine dostižu iznos  jamčevine i ako bi se, s obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine;
10. Nekretninu iz točke I. ovog oglasa sud će dosuditi ponuditelju (kupcu) koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve uvjete ovog oglasa. 
Ukoliko na javnoj dražbi sudjeluje više kupaca, sud će nekretnine dosuditi i kupcima koji ponude nižu cijenu, prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen.

Nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno i kupac položi kupovninu sud će zaključkom o prodaji nekretnine kupcu odrediti upis prava vlasništva u korist kupca te brisanje tereta na nekretnini.

V. Nekretnina se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na   mob. 098/259-362.

Stečajni upravitelj