Prvi od natječaja je javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja višestambenih zgrada. Ovim pozivom sufinanciraju se troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata.


U skladu s najavom, “izašla” su četiri najbitnija natječaja/javna poziva kojim se sufinacira energetska obnova višestambenih zgrada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje: FZOEU) na svojim stranicama je objavio četiri natječaja/javna poziva kojim se provodi kompletna energetska obnova za višestambene zgrade.

Prvi od natječaja je javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja višestambenih zgrada. Ovim pozivom sufinanciraju se troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanje energetskog certifikata. Višestambene zgrade su one zgrade u kojoj je više od 50% bruto podne površine namjenjeno stanovanju, te ima tri ili više stambenih jedinica i kojom upravlja upravitelj zgrade. Građevina mora biti postojeća, odnosno izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta. Fond sufinancira od 40% do 80% ovisno o poziciji zgrade.

Drugi je javni poziv za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama. Ovime se sufinanciraju troškovi izrade projektene dokumentacije rekonstrukcije višestambene zgrade kojim se dokazuje ušteda energije od minimalno 30% godišnje potrebne toplinske energije za grijanje. Višestambene zgrada ima iste uvjete kroz sve natječaje/javne pozive u smislu njezinog opisa i uvjeta legalnosti. Fond financira u visini od 100% troškove, najviše 35.000 Kn po ulazu, odnosno maksimalno 200.000 Kn za višestambenu zgradu sa više ulaza.

Treći je javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada. Opravdani troškovi su troškovi energetske obnove (stvarni radovi na ovojnici – fasada, krov, stolarija, termotehnički sustav, elektroenergetski sustav) kojima se postiže minimalno ušteda energije od 30% godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, te stručni nadzor. Građevina mora biti postojeća, odnosno izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta. Fond sufinancira od 40% do 80% ovisno o poziciji zgrade. Sredstava su ograničena do 1.400.000 Kn po ulazu, a ocjenjivanje ponuda podliježe tehničkim i financijskim kriterijima.

Konačno, četvrti je javni poziv za neposredno sufinaciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim zgradama. Ovime se sufinaciraju troškovi nabave i ugradnje razdjelnika i termostatskih radijatorskih setova, kalorimetara, uređaja za balansiranje instalacije te ostale opreme za ispravan rad. Fond sufinancira od 40% do 80% ovisno o poziciji zgrade. Sredstava su ograničena do 2.000.000 Kn po pojedinačnom zahtjevu