Predmet sufinanciranja mogu biti samo postojeće građevine. Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije ne mogu biti predmetom financiranja sve do pravomoćnosti okončanja postupka.

Natječaj za višestambenu zgradu kojim započinje energetska obnova je Javni poziv za neposredno financiranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada. Višestambena zgrada (u ovom Javnom pozivu) je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju, te ima tri ili više stambenih jedinica, te kojom upravlja upravitelj zgrade. Slijedeći pojam koji se pojavljuje je status postojeće građevine, sukladno odredbama Zakona o gradnji, su one građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema tom zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

Predmet sufinanciranja mogu biti samo postojeće građevine. Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije ne mogu biti predmetom financiranja sve do pravomoćnosti okončanja postupka.

Na ovaj natječaj mogu se javiti i više upravitelja zajedno i to za povezane višestambene zgrade koje predstavljaju jedinstvenu arhitektonsku i energetsku cjelinu, a kojima upravlja više upravitelja, a ugovor sklapa jedan upravitelj koji postaje Nositelj zahtjeva.

Fond dodjeljuje sredstva donacija u iznosu do 80% za korisnike na području posebne državne skrbi, prve skupine otoka i zaštićenim dijelovima prirode, do 60% na područjima druge skupine otoka i brdsko-planinskom području, te do 40% na ostalim područjima.

Sredstva ne mogu iznositi više od 200.00 Kn po pojedinačnom zahtjevu podnesenom na ovaj javni poziv i ugovoru. Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine 31. Prosinca 2015. Ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Opravdani troškovi provedbe energetskog certificiranja su:

-       Troškovi provedbe energetskog pregleda

-       Izrada završnog izvještaja o energetskom pregledu

-       Izdavanje energetskog certifikata

Fond neće razmatrati zahtjeve koji su dostavljeni nakon isteka kalendarskog roka ili nakon objave o iskorištenosti sredstava objavljenim na web stranicama Fonda, ili koji su u suprotnosti s uvjetima Javnog poziva ili su dostavljeni od osoba koje nisu određene kao korisnici sredstava Fonda. Također, neće razmatrati zahtjeva koje nisu predmet Javnog poziva, za zgrade čiji je račun u blokadi, ako podnositelj ima neregulirano dugovanje prema Fondu ili za zahtjeve koje je Fond prethodno donio odluku po ovom Javnom pozivu.