Ukoliko je bolnost u mirovanju jaka, a naročito ako vas budi po noći, preporučujemo instilaciju kortizona u burzu (popularna blokada)

 

Prošla sam već 35 fizikalnih terapija, a meni nije ništa bolje, ruku uopće ne mogu podići niti rotirati. Ultrazvučni nalaz pokazuje parcijalnu rupturu tetive m. supraspinatusa. Velika količina anehogenog peritetivnog likvidnog sadržaja oko tetive duge glave m.biceps brachii u smislu mehaničkog (traumatskog) tenosinovitisa.  Burzitis subakromijalno-subdeltoidne burze.

Boli me užasno i ne znam uopće kako ću dalje i što da napravim. Molim Vas savjet.

 

Traume ramena (udarci i distorzije), te prateća oštećenja mekih tkiva znaju uzrokovati vrlo uporne bolove, koji sporo prolaze i teško se liječe. Čini se da je tako i u ovom slučaju.

Nalaz ultrazvuka ukazuje dominantno na oštećenje jedne od tetiva  ramenu. Ostali nalaz (burzitis, izljev oko tetive bicepsa), samo je reakcija na traumu, ali vjerojatno i glavni uzrok bolnosti.

Naše je iskustvo da uobičajena terapija koja se bazira na elektroterapiji, ultrazvuku, laseru, magnetu i eventualno vježbama sa štapom rijetko pomaže u posttraumatskih bolova. Umjesto toga, stimulaciju cijeljenja i apsorpcije otoka radimo tehnikama manualne medicine, u kombinaciji sa specifičnim vježbanjem.

Ukoliko je bolnost u mirovanju jaka, a naročito ako vas budi po noći, preporučujemo instilaciju kortizona u burzu (popularna blokada), koja ima potencijal naglo smanjiti razinu upale i bolova. Potom se može nastaviti odgovarajuće liječenje, dominantno individualnim vježbanjem.

U manjem broju slučajeva, kada niti sve nabrojane tehnike i postupci ne donesu značajno olakšanje, MR dijagnostika je indicirana, kako bismo detaljnije vidjeli oštećenja tetive, te istražili i ostale strukture koje se ne vide na UZ ili RTG snimanju. Potom slijedi dogovor s kirurgom oko mogućeg kirurškog liječenja, njegovih dobrih strana i nedostataka.

U bilo kojoj varijanti, potpuna sanacija sadašnjeg stanja zahtjeva vrijeme i disciplinu pacijenta u izbjegavanju bolnih kretnji i redovitom vježbanju.