Tipično se u poslovnim objektima upotrebljava rasvjeta sa klasičnim on/off prekidačima, gdje se racionalnost uporabe ostavlja na zaposlenicima ili osobama koje vode objekt.


Danas se 70% rasvjete u poslovnim objektima temelji na fluorescentnim cijevima starije generacije pa tu postoji i veliki potencijal za uštede zamjenom postojećih rasvjetnih tijela sa novim, energetski učinkovitijim.

Razvojem tehnologije pro­mjer cijevi se smanjuje, čime se postiže veća iskoristivost svjetlosnog sustava (izvor svjetlosti se bliži točkastom).

Zamjenom klasičnih fluo cijevi s rasvjetnim tijelima novije generacije, osim spo­menutih prednosti, elimi­nira se i upotreba klasičnih pri­gušnica, koje uzrokuju sma­njenje učinkovitosti i do 30%. Dosta su još prisutni i izvori izvora svjetla sa žar­nim nitima kojom se zamjenom ostvaruje ušteda i do 80%.

Tipično se u poslovnim objektima upotrebljava rasvjeta sa klasičnim on/off pre­kidačima, gdje se racionalnost uporabe ostavlja na zaposlenicima ili osobama koje vode objekt. Ugradnja senzora nivoa rassvjetljenosti u kombinaciji sa senzorima pokreta i/ili “tajmerima”, mogu se postići značajne uštede.

LED rasvjeta je u energetskom smislu najefikasnija, ali je cjenovno najviša. Cije­na LED-a pada, a karakteristike se povećavaju. Prednost je LED-a što nema poveća­nog elektromagnetskog zra­čenja i živinih legura, koje su prisutne kod fluo rasvjete.

Zamjena vanjske rasvjete sa rasvjetnim tijelima koje koriste LED tehnologiju naj­novije generacije i sadrže ugrađene fotonaponske pa­nele sa baterijama čini teh­nološki iskorak u energet­s­koj učinkovitosti. Mana je još uvijek visoka cijena, te odr­žavanje (zamjena baterije).