Anemije kroničnih bolesti češće se javljaju kod pretilih osoba (s povećanom tjelesnom težinom) te kod starijih osoba zbog smanjenog potencijala stvaranja novih stanica

 

 

U nastavku o anemijama govorit ćemo o onima koje nastaju kao sekundarna posljedica kroničnih bolesti drugih sustava koji onda onemogućavaju stvaranje eritrocita.

Osnovna definicija anemije kroničnih bolesti je da je to anemija koja nastaje kod bolesnika s infekcijama, kroničnim upalnim procesima i zloćudnim tumorima. Ako stanje anemije traje više od dva mjeseca, onda govorimo o anemiji kronične bolesti. Tu svakako moramo dodati i stanje pacijenata koji imaju kroničnu insuficijenciju (nedovoljni rad) bubrega. Već smo o tome ranije pisali, osnovna funkcija bubrega je detoksikacija organizma i reguliranje homeostaza organizma, no bubrezi luče i neke hormone kao što je hormon eritropoetin bez kojeg se u koštanoj srži teško stvaraju novi eritrociti. Samo da podsjetimo, srednje trajanje "života" eritrocita je 120 dana, pa je potreba za stvaranjem eritrocita i drugih krvnih elemenata stalna potreba dok traje život.

Anemije kroničnih bolesti češće se javljaju kod pretilih osoba (s povećanom tjelesnom težinom) te kod starijih osoba zbog smanjenog potencijala stvaranja novih stanica, ali i zbog načina života za koji se smatra da je normalan u starijoj životnoj dobi (smanjena aktivnost i kretanje).

Uzrok nastajanja anemija kroničnih bolesti je veoma složen, ali jednostavno rečeno, kada je organizam u gore navedenim zdravstvenim problemima, smanjuje se potencijal proizvodnje novih eritrocita i njihov životni vijek se smanjuje na 60 do 90 dana.

Klinička slika anemičnih pacijenata je između ostalog i kronični umor, smanjena kondicija i druge kliničke smetnje. Ako to stanje potraje više od mjesec dana, potrebno se javiti liječniku koji će na osnovu anamneze, pregleda, laboratorijskih nalaza i ostalih indiciranih dijagnostičkih metoda utvrditi uzrok nastanka problema. Kod liječenja anemija kroničnih oboljenja prvo se rješava osnovno oboljenje koje je uzrok nastalog stanja. Ako je stanje pacijenta teže, može se raditi i sekundarna intervencija terapijom krvnim elementima.

Kod kronične bubrežne bolesti osnovni je problem što u organizmu nema hormona eritropoetina, a samim time nisu postignuti uvjeti za stvaranje dovoljno novih eritrocita. Kod ovakvih stanja terapija anemije se tretira davanjem eritropoetina pacijentu, a najbolje je ako se uspije uraditi transplantacija bubrega.


Želite li postaviti pitanje dr. Jeliću za neki od narednih članaka, to možete učiniti na: info@burza.com.hr